Til NSF sin hovedside
Tilbake

Bokasinet #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus 2020

PRODUKTINFO
Vi har samlet alle fag- og forskningsartiklene fra høsten 2019 til sommeren 2020 om emnet. Her kan du lese om hvordan brukerstyrte innleggelser i psykiatrien gir pasientene økt trygghet, hvordan rutinemessig kartlegging av fødselsdepresjon setter psykisk helse på dagsordenen, hvordan helsesykepleiere kan hjelpe unge som ruser seg, hvordan foreldre opplever det å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse og om det er greit å spørre om alkoholvaner når pasienten er innlagt på somatisk avdeling mm. 108 sider. Trenger du faktura, eller ønsker å kjøpe mange blader: send e-post til: marked@sykepleien.no RETTELSE: Deler av artikkelen «Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid» på s. 26 er dessverre falt ut. Hele artikkelen kan leses ved å skanne QR-koden på s. 31.
Pris 129.-
Antall
Lagerstatus: 36