Til NSF sin hovedside
Tilbake

Bokasinet #Rehabilitering, alderdom og død 2020

PRODUKTINFO
Vi har samlet alle fag- og forskningsartiklene fra høsten 2019 til sommeren 2020 om emnet. Her kan du lese om hvordan sykepleiere kan møte seniorboomen, hva som kjennetegner sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter, hvordan kvinner mestrer tilværelsen etter brystkreftkirurgi, hvordan ledere kan forebygge feil i hjemmesykepleien, og hvordan smittevernet fungerte på sykehjem under covid 19-pandemien mm. 116 sider. Porto kommer i tillegg. Trenger du faktura, eller ønsker å kjøpe mange blader: send e-post til: marked@sykepleien.no
Pris 129.-
Antall

Utsolgt

Lagerstatus: 0