Til NSF sin hovedside

Bøker og brosjyrer - Sykepleien

I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om hvordan en poliklinikk er sykepleierdrevet, hvordan en implantert hjertestarter...
Pris 129.-
#Alle skal hjem handler om at sykepleierne i kommunene må utføre mer og mer kompleks behandling i pasientenes egne hjem.
Pris 129.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du lese om hvordan små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger, hvordan SAFE.......
Pris 129.-
#Etter kreften er Sykepleiens 5. utgave av nye Sykepleien som går i dybden på ett tema om gangen.
Pris 129.-
#Hva er egentlig sykepleie? handler om hva sykepleierne skal kunne og gjøre og enda viktigere kanskje hva som ikke er rollen.
Pris 129.-
# I risikosonen handler om feil og uønskede hendelser. Sykepleiere kjenner på frykten for å gjøre en feil som.....
Pris 129.-
Sykepleiens fjerde Bokasin #Isolert er en fotobok om isolasjon.
Pris 129.-
Koronaviruset er en av hendelsene som i størst grad har medført raske og
Pris 129.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om hvordan ulike kulturer har forskjellig smerteuttrykk, hva som hindrer unge voksne i å møte til ..
Pris 129.-
Sykepleien har laget et helt nytt bladkonsept som utgis ca 3 ganger i året. Hele utgaven er viet ett tema. Først ut var tema om døden. #Når er det nok? tar opp et tema som mange er opptatt av.
Pris 129.-
Sykepleien har laget et helt nytt bladkonsept som utgis ca 3 ganger i året. Hele utgaven er viet ett tema. Først ut var tema om døden. #Når er det nok? tar opp et tema som mange er opptatt av.
Pris 129.-
Sykepleiens tredje Bokasin har vi kalt #Pillenes pris og tar for seg angst og sovemedisiner.
Pris 129.-
Psykisk syke lever ti år kortere enn resten av befolkningen
Pris 129.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om faktorer som har sammenheng med fatige etter hjerneslag, pleielidelse i perioperative pasientforløp ....
Pris 129.-
#Smertevurdering handler om hva som er viktig når smerte skal kartlegges, og hva slags rolle sykepleierne har i dette arbeidet.
Pris 129.-
I utgaven #Sår får du gode artikler om sårheling, sårpleie og dyktige fagfolk gir råd og viser prosedyrer og teknikker.
Pris 129.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om hvorvidt terapeuter som snakker for lite om seksuell helse, hvilke barselerfaringer kvinner har etter.........
Pris 129.-
Sykepleiens andre Bokasin #Sykepleierhelse handler om sykepleiernes egen helse. Bladet handler om hvordan sykepleierne som yrkesgruppe utsettes for smitterisiko, stress, søvnvansker og smerter.
Pris 129.-
#Er det alltid håp? Sykepleieren skal understøtte pasientens håp. Men hva når alt ser mørkt ut?
Pris 129.-
Forskningens ABC er kommet i helt ny utgave spesielt rettet mot sykepleierstudenter
Pris 99.-
Bokasinet #Seksualitet Det glemte primærbehovet.
Pris 129.-
Vi vil helst klare oss selv, men når sykdom rammer, må vi overgi kontrollen til andre.
Pris 129.-
Å gi legemidler. Er ansvaret for stort?
Pris 129.-