Til NSF sin hovedside

Bøker og brosjyrer - Bøker

I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om hvordan en poliklinikk er sykepleierdrevet, hvordan en implantert hjertestarter...
Pris 149.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du lese om hvordan små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger, hvordan SAFE.......
Pris 149.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om hvordan ulike kulturer har forskjellig smerteuttrykk, hva som hindrer unge voksne i å møte til ru
Pris 149.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om faktorer som har sammenheng med fatige etter hjerneslag, pleielidelse i perioperative pasientforløp ....
Pris 149.-
I denne spesialutgaven har vi samlet alle fag- og forskningsartiklene fra våren 2019 om emnet. Her kan du blant annet lese om hvorvidt terapeuter som snakker for lite om seksuell helse, hvilke barselerfaringer kvinner har etter.........
Pris 149.-
#Etter kreften er Sykepleiens 5. utgave av nye Sykepleien som går i dybden på ett tema om gangen.
Pris 149.-
Sykepleiens fjerde Bokasin #Isolert er en fotobok om isolasjon.
Pris 149.-
Sykepleiens tredje Bokasin har vi kalt #Pillenes pris og tar for seg angst og sovemedisiner.
Pris 149.-
Sykepleien har laget et helt nytt bladkonsept som utgis ca 3 ganger i året. Hele utgaven er viet ett tema. Først ut var tema om døden. #Når er det nok? tar opp et tema som mange er opptatt av.
Pris 149.-
Sykepleien har laget et helt nytt bladkonsept som utgis ca 3 ganger i året. Hele utgaven er viet ett tema. Først ut var tema om døden. #Når er det nok? tar opp et tema som mange er opptatt av.
Pris 149.-
Sykepleiens andre Bokasin #Sykepleierhelse handler om sykepleiernes egen helse. Bladet handler om hvordan sykepleierne som yrkesgruppe utsettes for smitterisiko, stress, søvnvansker og smerter.
Pris 149.-
#Hva er egentlig sykepleie? handler om hva sykepleierne skal kunne og gjøre og enda viktigere kanskje hva som ikke er rollen.
Pris 149.-
Sykepleien har utgitt en artikkelsamling av forskning. Dette er artikler som til sammen gir en lettfattelig innføring i hva forskning handler om. Boken er et verktøy for alle som vil søke, lese, vurdere og bruke forskning
Pris 99.-
I utgaven #Sår får du gode artikler om sårheling, sårpleie og dyktige fagfolk gir råd og viser prosedyrer og teknikker.
Pris 149.-
#Lønn handler om lønna til sykepleierne og hva du selv kan gjøre for å få mer penger på bordet. Det er på tide å se på at lønn faktisk betyr noe.
Pris 149.-
Magnetisk bokmerke
Pris 9.-